ORDIN nr. 883 din 16.08.2005 privind aprobarea Metodologiei de alerta precoce si raspuns rapid in domeniul bolilor transmsibile

27 Septembrie 2007
 

Ministrul Sanatatii
In temeiul prevederilor
Legii nr 100/1998, privind asistenta de sanatate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
al Hotararii Guvernului nr. 168/2005, privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
Vazand Referatul de aprobare al Directiei de Sanatate Publica nr. /2005
al Ordinului MS nr. 123/ 2004 privind aprobarea Planului National de Actiune pentru supravegherea si controlul bolilor transmsibile
emite prezentul

ORDIN:


Art. 1. Se aproba Metodologia de alerta precoce si raspuns rapid in domeniul bolilor transmsibile, prevazuta in anexa.
Art. 2. Anexa face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 3. Directia de Sanatate Publica din Ministerul Sanatatii, Centrul Pentru Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile, Institutele de Sanatate Publica si Directiile de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti vor adduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.


MINISTRUL SANATATII

PROF. DR. MIRCEA CINTEZA


ANEXA


METODOLOGIE DE ALERTA PRECOCE SI RASPUNS RAPID IN DOMENIUL BOLILOR TRANSMSIBILE


DEFINITII :
Eveniment = manifestare a unei boli sau o situatie care creeaza potential pentru aparitia unei afectiuni;

Boala = imbolnavire sau conditie medicala care, indiferent de origine sau sursa, poate reprezenta un risc semnificativ pentru oameni ;

Masuri de sanatate = sunt procedurile aplicate pentru a preveni raspandirea bolii sau contaminarii ; masurile de sanatate nu includ masuri de legislatie sau de securitate;

Contaminare = prezenta unui agent infectios sau toxic infectios pe suprafata corpului uman sau animal, in sau pe un produs pentru consum, sau pe obiecte , incluzand mijloace de transport (avion, vas, tren, autovehicul sau alt mijloc de transport), care poate constitui un risc pentru sanatatea publica ;

Risc pentru sanatatea publica = probabilitatea unui eveniment care poate afecta sanatatea grupurilor populationale umane, cu accent pe cel care se poate raspandi international sau care poate prezenta un pericol serios si direct ;

Supraveghere = Sistematica si continua colectare, agregare si analiza a datelor pentru scopuri de sanatate publica si diseminarea in timp real a informatiilor de sanatate publica pentru evaluare si raspuns de sanatate publica, daca este necesar ;

Functia de Raspuns = ansamblul de proceduri intreprinse pentru prevenirea raspandirii si controlul izbucnirilor epidemice.

Prag de alerta = numar de cazuri de boala sau suspiciune, sau decese, sau cresteri ale incidentei care determina aplicare imediata de masuri de control, de aceeasi origine ;

Cluster = grupare de cazuri intr-o comunitate, aparute intr-o unitate de timp specifica


OBIECTIVE :
? Identificarea precoce a imbolnavirilor prin boli transmisibile cu potential de raspandire rapida, in vederea prevenirii si/sau limitarii eventualelor izbucniri epidemice
? Monitorizarea tendintelor bolilor transmisibile cu potential de raspandire rapida in vederea evaluarii eficientei masurilor de control si in vederea utilizarii rationale a resurselor disponibile.
Nota : Acest sistem de alerta precoce va fi parte componenta din metodologia managementului de sanatate publica pentru situatii de urgenta provocate natural sau intentionat.

LISTA BOLILOR INCLUSE IN SISTEMUL DE ALERTA PRECOCE SI RASPUNS RAPID :

? Variola
? Pesta
? Febre acute hemoragice
? SARS
? Boli/ sindroame definite in grupul Ť orice eveniment nou neasteptat ť :
- diaree acuta apoasa (suspiciune holera)
- diaree acuta cu sange
- diaree acuta
- sindrom icteric acut
- infectii acute de cai respiratorii inferioare
- suspect rujeola
- suspect meningita/encefalita
- suspect malarie
- febre de origine necunoscuta
- boala necunoscuta aparuta in cluster

DEFINITII DE CAZ SI PRAGURI DE ALERTA :

Boala/sindromul Definitie de caz Pragul de alerta
Febre acute hemoragice
Debut acut cu febra si oricare dintre urmatoarele : rash hemoragic sau purpuric, varsatura cu sange, tuse cu sange, scaune cu sange, epistaxis, alt simptom hemoragic 1 caz sau deces cu suspiciune de cauza specifica
Diaree acuta apoasa (suspiciune de holera) Diaree acuta apoasa cu deshidratare severa la pacient cu varsta peste 5 ani -1 deces la pacient in varsta de 5 ani sau peste ;
-cluster de 5 cazuri in aceeasi saptamana la pacienti 5 ani si peste
Diareea acuta cu sange Diaree acuta cu sange vizibil -cluster de 5 cazuri in aceeasi comunitate/ colectivitate intr-o saptamana
-dublarea cazurilor in 2 saptamani consecutive
Diaree acuta Cel putin 3 scaune moi in ultimile 24 ore cu/fara deshidratare - cresterea de 1,5 ori a numarului de cazuri fata de media cazurilor din 3 saptamani anterioare (la raportarea de miercuri)
Sindrom icteric acut Aparitia brusca a icterului la nivelul pielii sau mucoasei oculare - cluster de 5 cazuri intr-o colectivitate existenta sau nou formata
intr-o saptamana
Infectii acute de cai respiratorii inferioare Febra peste 38˚C, tuse sau dificultate in respiratie si polipnee (peste 50 respiratii/ min la copil 2-11 luni ; peste 40 resp./min la copil 1-5 ani) -cresterea de 1,5 ori a numarului de cazuri fata de media cazurilor din 3 saptamani anterioare (la raportarea de miercuri)
Suspect rujeola Febra cu rash si unul dintre urmatoarele : tuse, coriza, conjunctivita 1 caz intr-o comunitate/ colectivitate existenta sau nou formata
* conform sistemului de supraveghere actual
Suspect meningita/encefalita Sub 1 an : febra peste 38˚C, cu bombarea fontanelei
1 an si peste : debut brusc cu febra si unul sau mai multe din urmatoarele : redoare de ceafa, alterarea constientei, cefalee severa, varsaturi, sindrom Watherhouse Fridrichsen
2 cazuri suspecte in aceeasi saptamana, in aceeasi comunitate/colectivitate
Suspect malarie Persoana cu febra peste 38˚C in ultimile 48 de ore si unul sau mai multe din urmatoarele simptome: frisoane, mialgii, cefalee, greturi, varsaturi si diaree, fara legatura cunoscuta cu o zona endemica 1 caz
Febre de origine necunoscuta Febra peste 38˚C, in ultimile 48 de ore care nu se incadreaza in una dintre definitiile de caz cunoscute Urmeaza a fi stabilit in concordanta cu datele care vor fi colectate
Boala necunoscuta/neasteptata aparuta in cluster Agregare de cazuri cu semne si simptome asemanatoare, de cauza necunoscuta, grupate in timp si/ sau spatiu 1 cluster

Mentionam fapul ca si supravegherea PAF face parte din sistemul de alerta precoce.

Pentru variola, pesta, antrax, botulism, SARS pragul de alertare este de 1 caz sau 1 deces cu suspiciunea de boala, comunicat IMEDIAT de medicul specialist de boli infectioase.

Dupa confirmarea/infirmarea cazurilor, procedurile de supraveghere si control sunt cele stipulate in metodologiile specifice bolii transmisibile respective.

RESPONSABILITATI :
1. Asistenta medicala primara, in primul rand medicul de familie, iar in absenta lui asistentul acestuia, la momentul detectarii are urmatoarele functii :
- detecteaza, notifica, raporteaza la Directiile de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti si trimite cazul/cazurile pentru investigare la sectia/spitalul de boli infectioase cu specificarea Ť suspiciune (boala) in cadrul sistemului de alerta si raspuns rapid ť.
- In situatiile in care medicul de familie sesizeaza atingerea pragului de alerta, dupa anuntarea telefonica a evenimentului, completeaza si transmite la Directiile de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti Ť Raportul De Alertať in formatul alaturat .
Anuntul telefonic va contine informatii privind numarul de cazuri, data debutului, boala sau sindromul suspectat si daca persoanele respective au refuzat consultul la specialistul infectionist.


RAPORT DE ALERTA

Judet ?????..Oras/ Comuna/ Sat ??????
CMI ??????.
Data : ..../..../.......
Doctor / Asistent ................

Boala/ Sindromul suspectat
(se bifeaza o singura casuta) Simptome si semne
(se pot bifa mai multe casute)
o Diaree acuta apoasa (suspect
holera)
o Diaree acuta
o Diaree sanguinolenta
o Sindrom icteric acut
o Suspect meningita
o Infectie respiratorie acuta
o Suspect rujeola
o Febra de origine necunoscuta
o Suspect malarie
o Sindrom hemoragic acut febril
o Cluster de cazuri sau decese de
origine necunoscuta o Diaree acuta apoasa
o Diaree acuta
o Diaree sanguinolenta
o Febra
o Rash
o Alte leziuni cutanate
o Tuse
o Varsaturi
o Icter
o Redoare de ceafa
o Convulsii
o Secretii crescute (ex:sudorale, salivare)
o Modificarea starii de constienta
o Alte (specificati) :

Numar total de cazuri raportate :

Lista cazurilor :


Nr.
caz
Varsta
Adresa
Sex
(M/F)
Data
debut
(zz/ll/aa) Trimis la
Spital/BI
(Da/Nu) Daca Nu
Investigat
(Da/Nu) Tratat
(Da/Nu) Diagnostic
final


2. Sectia/spitalul de boli infectioase confirma/infirma suspiciunea clinica si etiologia posibila, notifica si raporteaza la Directiile de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti confirmarea/ infirmarea cazului suspect in cadrul raportarilor zilnice.
3. Directiile de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti, prin compartimentele de epidemiologie colecteaza datele de la asistenta medicala primara, coreleaza aceste date cu informatiile privind confirmarea/infirmarea cazurilor provenite de la spitalul/ sectia de boli infectioase, confirma/ infirma atingerea pragului de alerta. In situatia in care pragul de alerta este atins, instituie masurile de depistare activa si control.
La anuntarea unui raport de alerta de catre medicul de familie, in situatia in care unul sau mai multe cazuri au refuzat consultul la specialistul de boli infectioase, directiile vor declansa investigarea de laborator a acestor cazuri.
Decizia depasirii pragului de alerta determina raportarea imediata a evenimentului catre Institutul de Sanatate Publica regional, sub forma Ť Raportului Preliminar de Alerta Epidemiologica ť, care va contine urmatoarele informatii :

1. Localizarea evenimentului
2. Motivul alertei
3. Nr. persoane afectate
4. Nr. persoane expuse la risc
5. Descriere clinica (frecvente si ponderi)
6. Status curent al cazurilor (ponderi)
7. Situatia managementului cazurilor :
? cati trimisi spre elucidarea diagnosticului
? cati investigati si tratati la domiciliu
8. Masuri fata de cazurile ramase la domiciliu
9. Masuri de depistare activa
10. Datele evaluarii rapide a situatiei :
- elaborarea ipotezelor privind sursa de infectie, calea de transmitere
- descrierea populatiei la risc
11. Masuri instituite


4. Institutul de Sanatate Publica regional comunica depasirea unui prag de alerta intr-unul dintre judetele arondate (copie a Raportului preliminar de Alerta epidemiologica), la nivelul Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile in decurs de 24 de ore. ISP regionale analizeaza planurile de masuri instituite la nivel local, coordoneaza, si dupa caz, participa la activitatile de implementare si evaluare a eficientei acestora. ISP poate decide frecventa informarilor transmise de DSP.
In situatiile in care, prin monitorizarea zilnica, Institutul de Sanatate Publica regional, prin sectiile/compartimentele de epidemiologie sesizeaza existenta mai multor rapoarte de alerta epidemiologica in zone diferite ale aceluiasi judet pentru aceeasi patologie si/sau rapoarte de alerta epidemiologica pentru aceeasi patologie in 2 sau mai multe judete arondate ISP, acesta devine coordonatorul profesional regional si propune suplimentarea planurilor de masuri, coordoneaza si dupacaz, participala implementarea si evaluarea masurilor preconizate, concomitent cu alertaea celorlalte judete arondate considerate la risc. De asemenea, ISP regional raporteaza permanent masurile aplicate la CPCBT si mentine legatura permanenta cu acesta.
5. CPCBT primeste copii ale rapoartelor preliminare de alerta epidemiologica de la ISP regionale in termen de 24 de ore de la detectare, analizeaza si supravegheaza aplicarea masurilor de control, prin intermediul ISP regional.
CPCBT are obligatia analizei zilnice a rapoartelor de alerta comunicate si sesizeaza existenta mai multor evenimente asemanatoare intr-un teritoriu care depaseste o regiune. In acest caz, CPCBT preia atributiile de coodonare si verificare a implementarii masurilor concomitent cu anuntarea Ministerul Sanatatii, dupa caz, organismele internationale.
CPCBT are obligatia instituirii Registrului National de Alerta Epidemiologica.
Activitatea va fi evaluata anual, iar raportul de evaluare va fi inaintata Ministerului Sanatatii.
6. Ministerul Sanatatii sprijina CPCBT in aplicare masurilor de control si in activitatea de imbunatatire a sistemului.

In functie de nevoile de informatii ISP si, dupa caz, CPCBT vor organiza colectarea de date suplimentare si vor stabili formatul in care acestea vor fi transmise.
Toate structurile de sanatate publica trebuie sa actioneze prioritar in vederea :
- stabilirii etiologiei
- depistarii sursei/surselor de infectie
- documentarii caii de transmitere
- identificarii populatiei expuse la risc

Permanent, structurile de sanatate publica vor utiliza si surse alternative de informare care pot furniza informatii legate fie de existenta unor cazuri de imbolnaviri prin boli transmisibile, fie de imbolnaviri in randul animalelor care pot pune in pericol sanatatea populatiei, fie a unor factori de risc pentru sanatatea populatiei (ex. potabilitatea apei, evolutii meteo), inclusiv prin autosesizare pe baza monitorizarii informatiilor din mass-media.

Comunicarea in cadrul circuitului informational, medic de familie ? spital/ sectie de boli infectioase ? DSP- ISP ? CPCBT trebuie sa asigure transmiterea informatiei in timp real : telefon, e-mail, urmate de formatul oficial.


In cadrul pregatirii pentru raspuns in situatie de alerta epidemiologica confirmata se vor avea in vedere urmatoarele :
? Informarea rapida a persoanelor responsabile profesional din DSP/ISP/CPCBT
? Organizarea echipelor de evaluare rapida care la fata locului:
o Apreciaza magnitudinea evenimentului
o Identifica nevoile de materiale/medicamente/laborator/comunicare/ deplasare
o Identifica obstacole, dificultati in aplicarea masurilor.
? Stabilirea listei de interventii:
o Organizarea detectarii, notificarii si raportarii in zona(ele) afectata(e)
o Prelevari pentru analize (om, apa, aliment, vectori, etc) si transport
o Masuri specifice de prevenire a raspandirii directe (triaj, izolare, carantina, imunoprofilaxie daca este cazul) sau indirecte (masuri DDD pentru apa, aliment, vectori)
? Alte masuri nespecifice:
o Informarea continua a populatiei din zona afectata, a celor care intervin in zona, a celor care calatoresc prin zona, a organelor cu atributii de interventie specifica (veterinari, mediu, DGA, etc.)
o Informarea prin media
o Informarea si pregatirea personalului medico-sanitar care actioneaza in zonele afectate. Personalul va fi informat si asupra mijloacelor de protectie individuala contra imbolnavirilor.

In organizarea raspunsului, punctele de mai sus sunt orientative fara a fi exhaustive, in continutul raspunsului putand fi incluse si alte masuri de sanatate publica, convenite in urma analizei de situatie.

 
Clasificare articol: Ministerul Sanatatii
Vezi articole din categoria: Ministerul Sanatatii
Vezi stiri din categoria: Ministerul Sanatatii
 

Comentarii

Momentan nu exista comentarii adaugate. Fii primul! :)
Folositi formularul de mai jos pentru a trimite un comentariu.


Nume: *

E-mail: *

Comentariul tau: *Captcha* In cazul in care nu puteti citi codul,
click pe imagine pentru a genera un nou cod!
Codul trebuie introdus cu MAJUSCULE!


Comanda online produse Pediakid Hyperclinica Medlife Timisoara

Cele mai cautate produse:

Cauti o farmacie, un spital sau un cabinet medical?

Parteneri

 
Acest site este detinut, administrat si mentinut de SC Blue Soft SRL, Distribuitor independent al produselor CaliVita® International. Distribuitorul independent mentionat mai inainte este singurul responsabil de continutul acestui site, iar Reteaua CaliVita® International si entitatile sale operatoare nu au nici o responsabilitate cu privire la acest site. Ne luam angajamentul sa va anuntam cand un produs nu mai este pe stoc sau o promotie este retrasa.

Pagina de internet www.farmamed.ro si detinatorul acesteia SC BLUE SOFT SRL nu comercializeaza produse ci doar promoveaza produse ale unor distribuitori autorizati, avand rolul doar de a prelua si retransmite catre acesti distribuitori comenzi on line. Drept urmare, farmamed.ro si SC BLUE SOFT SRL nu se fac raspunzatoare de eventuale deficiente aparute in livrarea comenzilor, continutul coletelor, provenienta sau calitatea produselor, acestea revenind in sarcina exclusiva a distribuitorilor autorizati al produselor respective.