Lege privind cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate - expunere de motive

27 Octombrie 2007
 

In contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, legislatia actuala trebuie armonizata cu legislatia comunitara. Unul din principiile fundamentale care sta la baza Uniunii Europene este si acela privind libera circulatie a persoanelor.
In cadrul aplicarii acestui principiu, legislatia comunitara, respectiv Deciziile Comisiei administrative pentru securitatea sociala a lucratorilor migranti nr. 189/2003, 190/2003 si 191/2003 prevad ca toate persoanele care sunt asigurate in cadrul unui sistem de asigurari sociale de sanatate a unui stat membru si care pleaca intr-o sedere temporara intr-un alt stat membru din motive turistice, profesionale sau pentru studii pot utiliza cardul european de asigurare de boala. Acest card inlocuieste formularele E111, E110, E128 si E119 prevazute de Regulamentul nr.1408/71 privind aplicarea sistemelor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in spatiul comunitar.
Cardul european de asigurari de sanatate este un document care stabileste calitatea de asigurat a persoanei care il poseda si durata drepturilor care ii sunt deschise. Cardul este individual, fiecare membru de familie trebuind sa aiba propriul card. Acest document este destinat prestatorilor de ingrijiri de sanatate dintr-un alt stat membru decat cel in care titularul cardului isi are domiciliul permanent.
Toti titularii cardului european vor putea beneficia de prestatiile in natura care se dovedesc a fi necesare, tinand seama de natura ingrijirilor si de durata prevazuta a sederii. Prestatiile vor putea fi acordate pentru orice tratament care il va scuti pe asigurat de intoarcerea acasa, ceea ce ii va permite sa-si incheie sederea temporara in conditii sigure din punct de vedere medical. Pacientul titular al cardului european va fi tratat in acelasi mod ca un pacient asigurat in statul membru al furnizorului de servicii medicale care acorda prestatia. Cardul european de asigurat nu acopera situatia in care o persoana pleaca intr-un alt stat decat statul de afiliere in vederea beneficierii de un tratament medical. Cardurile nu vor contine informatii despre starea de sanatate a detinatorului. Cardul va contine elemente distinctive si un set obligatoriu de informatii vizibile pentru a putea fi usor de recunoscut si folosit.
Spre deosebire de cardul european, cardul national de asigurari sociale de sanatate va fi instrumentul prin care se va dovedi calitatea de asigurat pe teritoriul Romaniei. Acesta este distinct de cardul european si va inlocui carnetul de asigurat precum si celelalte documente justificative care se folosesc in prezent pentru dovedirea calitatii de asigurat in Romania.
Cardul national va fi eliberat numai prin intermediul sistemului informatic unic integrat al asigurarilor sociale de sanatate. De pe cardul national vor putea fi accesate urmatoarele informatii: datele de identitate si codul numeric personal, dovada achitarii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate, inregistrarea numarului de solicitari de servicii medicale, prin codul furnizorului, diagnostice medicale cu risc vital, consimtamantul referitor la donarea de tesuturi si organe, grupa sanguina si Rh, data expirarii cardului, codul Organizatiei Internationale pentru Standardizare pentru statul membru emitent al cardului, numarul de identificare si acronimul casei de asigurari de sanatate care emite cardul, numarul cardului.

Fata de cele mentionate, supunem Parlamentului spre adoptare proiectul Legii privind cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate, in redactarea alaturata.

MINISTRUL SANATATII
EUGEN NICOLAESCU


AVIZAM FAVORABILMINISTRUL JUSTITIEI MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE


Monica Luisa MACOVEI Sebastian VLADESCUMINISTRUL SANATATII PRESEDINTELE CASEI NATIONALE
DE ASIGURARI DE SANATATE

Gheorghe Eugen NICOLAESCU Cristian VLADESCUMINISTRUL INTEGRARII

Anca Daniela BOAGIU

Proiect de lege privind cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatateCapitolul I Dispozitii generale

Art.1 Prezenta lege stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind elaborarea, implementarea si distribuirea in Romania a cardului european si a cardului national de asigurari sociale de sanatate, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in acest proces.

Art. 2 In intelesul prezentei legi, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) card european de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare card european– documentul care confera titularului asigurat, dreptul la prestatii medicale necesare in cadrul unei sederi temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene;
b) card national de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare card national– documentul care dovedeste ca titularului acestuia este asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania;
c) case de asigurari de sanatate – casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti,;
d) asigurat – persoana asigurata conform legislatiei in vigoare in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania;
e) sedere temporara – deplasarea unei persoane intr-unul din statele membre ale Uniunii Europene pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioada de timp necesara deplasarii dar nu mai mult de sase luni.Capitolul II Cardul european de asigurari sociale de sanatate

Art. 3 Cardul european contine urmatorul set obligatoriu de informatii vizibile:
a) numele si prenumele asiguratului;
b) codul numeric personal al asiguratului;
c) data nasterii asiguratului;
d) data expirarii cardului;
e) codul Organizatiei Internationale pentru Standardizare pentru statul membru emitent al cardului;
f) numarul de identificare si acronimul casei de asigurari de sanatate care emite cardul;
g) numarul cardului.

Art. 4(1) Cardul european se elibereaza pe cheltuiala asiguratului, de catre casa de asigurari de sanatate la care acesta este asigurat.
(2) Emiterea cardului european nu poate fi refuzata de casa de asigurari de sanatate decat in situatia in care asiguratul nu face dovada platii la zi a contributiei de asigurari sociale de sanatate.
(3) Emiterea cardului european se face numai prin intermediul sistemului informatic unic national care gestioneaza aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind drepturile asiguratilor aflati in sedere temporara intr-un stat membru al Uniunii Europene.
(4) Asiguratul care solicita inlocuirea cardului european in interiorul perioadei de valabilitate va putea beneficia, contra cost, de un alt card a carui perioada de valabilitate nu va putea depasi perioada de valabilitate a cardului initial.
(5) Datele solicitate de casele de asigurari de sanatate, emitente ale cardului european precum si alte institutii care manipuleaza aceste informatii, se supun legislatiei referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 5 Cardul european se elibereaza numai in situatia deplasarii asiguratului pentru sedere temporara intr-un stat membru al Uniunii Europene.

Art. 6 Perioada de valabilitate a cardului european este stabilita astfel incat sa acopere perioada de timp necesara sederii temporare dar nu poate depasi sase luni de la data emiterii.

Art. 7(1) Cardul european poate fi utilizat numai pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.
(2) Cardul european nu produce efecte pe teritoriul Romaniei si nu creeaza nici o obligatie pentru furnizorii de servicii medicale din Romania.

Art. 8(1) Furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au obligatia de a acorda asistenta medicala necesara titularilor cardului european emis de unul din statele membre ale Uniunii Europene, in perioada de valabilitate a cardului si in aceleasi conditii ca pentru persoanele asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania, urmand a evidentia si raporta distinct caselor de asigurari sociale de sanatate serviciile medicale acordate pentru aceasta categorie de persoane.
(2) Casele de asigurari de sanatate au obligatia de a recunoaste cardurile emise de statele membre ale Uniunii Europene.

Art. 9(1) Cardul european confera dreptul pentru asigurat de a beneficia de asistenta medicala necesara in cursul unei sederi temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene.
(2) Cheltuielile ocazionate de asistenta medicala prevazuta la alin. (1) vor fi rambursate de casa de asigurari de sanatate emitenta a cardului, prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.
(3) Asistenta medicala prevazuta la alin. (1) nu trebuie sa depaseasca ceea ce este necesar din punct de vedere medical in timpul sederii temporare.
(4) Persoanele asigurate in unul din statele membre ale Uniunii Europene posesoare ale unui card european de asigurari sociale de sanatate vor fi tratate in Romania in acelasi mod cu asiguratii romani..
(5) In bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate vor fi alocate sume distincte pentru operatiunile de rambursare prevazute la alin. (2)

Art. 10 Cardul european se emite individual pentru fiecare asigurat care il solicita.

Art. 11 Cardul european nu acopera situatia in care asiguratul se deplaseaza intr-un stat membru al Uniunii Europene in vederea beneficierii de tratament medical.

Art. 12 Caracteristicile tehnice ale cardului european precum si modalitatile de elaborare si implementare ale acestuia se aproba prin ordin al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.


Capitolul III Cardul national de asigurari sociale de sanatate


Art. 13 (1) Cardul national de asigurari sociale de sanatate este un card electronic, distinct de cardul european de asigurari de sanatate.
(2) De pe cardul national vor putea fi accesate urmatoarele informatii minime:
a) datele de identitate si codul numeric personal;
b) dovada achitarii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate;
c) inregistrarea numarului de solicitari de servicii medicale, prin codul furnizorului;
d) diagnostice medicale cu risc vital;
e) consimtamantul referitor la donarea de tesuturi si organe;
f) grupa sanguina si Rh.
g) data expirarii cardului;
h) codul Organizatiei Internationale pentru Standardizare pentru statul membru emitent al cardului;
i) numarul de identificare si acronimul casei de asigurari de sanatate care emite cardul;
j) numarul cardului.

Art. 14 (1) Cardul national se elibereaza de casa de asigurari de sanatate unde figureaza ca asigurat titularul cardului.
(2) Cheltuielile necesare pentru eliberarea cardului national sunt suportate de casa de asigurari de sanatate emitenta.

Art. 15 Cardul national se elibereaza numai prin sistemul informatic unic integrat al asigurarilor sociale de sanatate.

Art. 16 Cardul national poate fi utilizat numai pe teritoriul Romaniei.

Ar. 17 Furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au obligatia de a acorda asistenta medicala titularilor de card national in conditiile prevazute de contractul cadru si de normele metodologice de aplicare ale acestuia.

Art. 18 Cardul national se emite individual pentru fiecare asigurat.

Art. 19 Caracteristice tehnice ale cardului national precum si modalitatile de elaborare si implementare ale acestuia se aproba prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Art. 20 In bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, vor fi alocate sume distincte pentru cardul national astfel incat acesta sa poata fi implementat pana la sfarsitul anului 2006.


Capitolul IV Dispozitii finale

Art. 21 Prevederile art. 3 – 12 intra in vigoare la 1 ianuarie 2007.

 
Clasificare articol: Nutritie
Vezi articole din categoria: Nutritie
Vezi stiri din categoria: Nutritie
 

Comentarii

Momentan nu exista comentarii adaugate. Fii primul! :)
Folositi formularul de mai jos pentru a trimite un comentariu.


Nume: *

E-mail: *

Comentariul tau: *Captcha* In cazul in care nu puteti citi codul,
click pe imagine pentru a genera un nou cod!
Codul trebuie introdus cu MAJUSCULE!


Comanda online produse Pediakid Hyperclinica Medlife Timisoara

Cele mai cautate produse:

Cauti o farmacie, un spital sau un cabinet medical?

Parteneri

 
Acest site este detinut, administrat si mentinut de SC Blue Soft SRL, Distribuitor independent al produselor CaliVita® International. Distribuitorul independent mentionat mai inainte este singurul responsabil de continutul acestui site, iar Reteaua CaliVita® International si entitatile sale operatoare nu au nici o responsabilitate cu privire la acest site. Ne luam angajamentul sa va anuntam cand un produs nu mai este pe stoc sau o promotie este retrasa.

Pagina de internet www.farmamed.ro si detinatorul acesteia SC BLUE SOFT SRL nu comercializeaza produse ci doar promoveaza produse ale unor distribuitori autorizati, avand rolul doar de a prelua si retransmite catre acesti distribuitori comenzi on line. Drept urmare, farmamed.ro si SC BLUE SOFT SRL nu se fac raspunzatoare de eventuale deficiente aparute in livrarea comenzilor, continutul coletelor, provenienta sau calitatea produselor, acestea revenind in sarcina exclusiva a distribuitorilor autorizati al produselor respective.